ارائه راهکار‌های جامع بورسی و مالی

خانهخدماتارائه راهکار‌های جامع بورسی و مالی

ارائه راهکار‌های جامع بورسی و مالی و برنامه‌هایی برای انجام معاملات بر خط از طریق موبایل
ارائه نرم افزار موبایل بانک با امکانات خدمات کارت و حساب، خدمات چک و خدمات اختصاصی بنا به درخواست بانک‌ها
ارائه راهکار سازمانی در زمینه‌ی مدیریت چک به بانک‌ها و موسسات مالی
ارائه راهکار در زمینه‌ی حسابداری همراه و مدیریت برخط منابع مالی

Comments are closed.