ارائه راهکار بهینه مبتنی بر وب و موبایل

خانهخدمات ماارائه راهکار بهینه مبتنی بر وب و موبایل

 

شرکت صفریک با توجه به تجربیات موفق داخلی و خارجی در زمینه‌ی ارائه محصولات کاربردی در بازار بانکی، مالی و بازار سرمایه، همواره آماده همکاری و ورود به مباحث جدید این عرصه از قبیل موارد زیر است:

•    ارائه راهکار‌های جامع بورسی و مالی و برنامه‌هایی برای انجام معاملات بر خط از طریق موبایل
•    ارائه نرم افزار موبایل بانک با امکانات خدمات کارت و حساب، خدمات چک و خدمات اختصاصی بنا به درخواست بانک‌ها
•    ارائه راهکار سازمانی در زمینه‌ی مدیریت چک به بانک‌ها و موسسات مالی
•    ارائه راهکار در زمینه‌ی حسابداری همراه و مدیریت برخط منابع مالی